Vad är ett DataCenter?

Vad är ett DataCenter? Ett datacenter är vad man brukar kalla en dedikerad plats där företag kan hyra en plats för att förlägga hela eller delar av sin IT-infrastruktur. Man kan alltså säga att ett företag hyr en plats vid ett datacenter för att garantera att deras IT-infrastruktur alltid fungerar både internt och externt.

Hur fungerar ett datacenter

Ett datacenter består lite enkelt förklarat av flera skåp där varje skåp kan hantera en viss mängd data. Skåpen är ofta upphöja och golvet har kabelkanaler som ger ström till skåpen samt ansluter skåpen till varandra. På ett datacenter kan exempelvis en del företag hyra ett skåp medan andra företag kan hyra flera skåp för att man har en mer “IT-tung” verksamhet.

Den kanske viktigaste faktorn för ett datacenters verksamhet är miljön för servrarna. Ett datacenter måste hela tiden kontrollera sin temperatur och fuktighet då dessa faktorer påverkar systemens prestanda samt driftduglighet. Ett datacenter innehåller bland annat reservenergi, kylaggregat, nätaggregat, och säkerhetssystem för exempelvis upptäckt av brand. Man måste också ha personal “on site” 24/7.

Datacenter – internt eller externt

Vad är ett DataCenter? Alla företag har inte köpt plats hos ett datacenter för sin IT-infrastruktur. En del har en dedikerad plats på sitt eget företag varifrån man kopplar sin IT. Det är dock ett dyrt alternativ och har man inte den personalkompetens som krävs så blir det ännu dyrare. Många datacenter som hyr ut platser har varit i branschen länge så man kan vara övertygade om att de kommer göra ett bra jobb både vad gäller drift och säkerhet.

Vad är ett DataCenter? Serverplats med driftsäkerhet

Vad är ett DataCenter? En anledning till varför många väljer ett professionellt datacenter är för att driftsäkerhet är något som kräver mycket erfarenhet och kompetens för att uppnå. Exempelvis måste ett datacenter uppnå en tillgänglighet på 99.98% per år vilket motsvarar endast 2 timmars avbrott i driften per år. Det är kutym i branschen att ha hög driftsäkerhet och det finns stora risker med att ha ett sämre serversystemet. Exempelvis förlust av kunder och försämrat rykte.

Datacenter – ett måste för nästan alla företag

Vad är ett DataCenter? Ett datacenter är en väldigt viktig del av ett företags verksamhet. Mycket kretsar kring IT-infrastrukturen i dagens företagande och har man inte ett bra datacenter så riskerar man att förlora kunder. Att köpa en plats för sin IT-infrastruktur hos ett datacenter innebär också att man helt kan släppa den biten och fokusera på sin kärnverksamhet. Många av de datacenter som finns idag är som sagt mycket driftsäkra och garanterar dig väldigt kort avbrottstid per år.