Finns det DataCenter i Sverige?

Det finns flera datacenter i Sverige och bland annat den amerikanska it-jätten Amazon har nyligen laserat tre högkvalitativa center i Sverige. Man har valt att förlägga verksamheten i Västerås, Katrineholm och Eskilstuna. Sverige är ett bra land att ha förlägga sin verksamhet i. En viktig faktor är att mycket av den energi som produceras är förnyelsebar.

Datacenter med hög kvalitet

Finns det DataCenter i Sverige? Att driva ett datacenter med hög kvalitet, som svenska företag gör, är ofta förenat med stora kostnader. Man kan dock ta mer betalt då man kan erbjuda maximal hastighet för sina molnkunder. Amazon’s datacenters i Sverige håller en hög kvalitet och man erbjuder lagringsutrymme, sajthanteringar och Sakernas internet (IOT).

Var finns anläggningar för datacenter?

Finns det DataCenter i Sverige? De flesta datacenter ligger i Stockholm. Det finns många fördelar med att förlägga sin verksamhet i staden, faktorer som billig energi och kallt klimat är två avgörande faktorer. Den sistnämnda faktorn är viktig då ett datacenter är i behov av nedkylning vilket Stockholms kalla klimat hjälper till med. Lokalerna där man kan ha ett datacenter är faktiskt också billiga i jämförelse med andra ställen i landet.

Stockholm är också en bra stad för ett datacenter ur andra perspektiv. Exempelvis är staden lämplig för en del applikationer som är beroende av hög hastighet, exempelvis tradingtjänster på finansmarknaden. En annan viktig faktor är den mängd kompetent arbetskraft som finns i huvudstaden. Visserligen är inte ett datacenter en särskilt personalintensiv verksamhet, men den kompetens som behövs finns tillgänglig i Stockholm. Alla datacenter ligger dock inte i Stockholm, likt Amazon har Facebook valt att ha sitt datacenter utanför huvudstaden.

Datacenter i Sverige

Finns det DataCenter i Sverige? Det är alltså en fråga vi kan besvara med ett rungande ja. Det finns gott om datacenter i Sverige och några av världens största företag bedriver verksamhet i landet. Tillgången till förnyelsebar energi har blivit en viktig faktor för många företag och så länge som Sverige kan profilera sig som ett land med grön energi så finns det stora affärsmöjligheter i branschen. Att landet har kompetent arbetskraft inom IT och ett kallt klimat är också gynnsamma faktorer som får företag att vilja investera i landet.

Finns det DataCenter i Sverige?