DataCenter

DataCenter, eller en datorhall, är ett rum eller större byggnad där man förvarar serverdatorer och all den utrustning som krävs för att säkerställa IT-driften. Det är inte vanligt med mycket personal vid ett datacenter. Dock så brukar det alltid finnas någon på plats som kan agera fort om något stör driften.

Hur datacentren växte fram

Redan när datorerna började växte fram byggde man datacenters. Man byggde då servrar för dåtidens stordatorer, och när dessa blev omoderna byggde man inte stället servrar för moderna datorer. IT-infrastrukturen som behövdes för de moderna datorerna fanns alltså redan på plats och man kunde använda samma typ av nätverk, kylning och strömförsörjning.

Idag cirkulerar också företags kärnverksamhet runt datacentralerna vilket har gjort till att det finns stora specialbyggda centers som stöttar företagens IT-infrastruktur. Kraven på datacentren har därmed också blivit större och man måste garantera sina kunder i princip obefintlig avbrottstid per år. Att anslutningar ska ha en hel del säkerhetslösningar är också något som blivit alltmer viktigt.

Datacenter och dess kompetensområden

I ett datacenter finns det fyra olika kompetensområden; server, nätverk, lagring och säkerhet. När dessa delar integreras kan man till fullo virtualisera komponenterna och få en högre grad av konsolidering. Det är viktigt att det finns hög kompetens inom alla dessa områden då driften ska kunna ske säkert och utan avbrott. Det är också viktigt att servrar kan hantera olika behov, vissa behöver sammankopplas då en kund exempelvis kan ha ett stort behov av datalagring.

DataCenter och kompetensområden

En en annan viktig del av ett datacenters verksamhet är säkerheten. I Sverige är det viktigt att alla företag uppfyller kraven för PUL (Personuppgiftslagen). Gör man det så kan man erbjuda sina tjänster till exempelvis kommuner, landsting och offentliga organisationer. Det finns också annan kompetens ett datacenter bör tillhandahålla till sina kunder, exempelvis krav på IT-säkerhet och informationssäkerhet som FI (Finansinspektionen) kräver för vissa företag. Dessa krav är alltså utöver de vanliga åtgärderna för driftsäkerhet som exempelvis brandväggar och daglig backup

Datacenter i Sverige

Kraven på ett DataCenter är idag stora och det finns mycket som företag kräver av en datorhall. Det som varit högst upp på agendan under de senaste år är driftsäkerheten. Dagens företag accepterar inte längre avbrottstid för deras IT-verksamhet då det står för mycket pengar på spel. Många företag anser att exempelvis 10 timmar per år är för mycket avbrottstid. Man kan då förstå att kraven som finns datorhallarna är stora, speciellt om man ser till myndigheternas ökande krav.